Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16839,Uchwala-nr-2938-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-wrzesnia-2021-r-w-sp.html
18.04.2024, 18:28

Uchwała nr 2938 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Zatrudnienia

Metadane

Data publikacji : 12.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony