Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16836,Uchwala-nr-2935-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-29-wrzesnia-2021-r-w-sp.html
14.04.2024, 22:34

Uchwała nr 2935 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 września 2021 r. w sprawie trybu i zasad wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję 2022-2025

Metadane

Data publikacji : 12.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony