Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16302,Uchwala-nr-2919-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-23-czerwca-2021-r-w-spr.html
19.04.2024, 07:47

Uchwała nr 2919 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania nagrody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dr. hab. Andrei’owi Stupakevich’owi za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Metadane

Data publikacji : 06.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony