Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16300,Uchwala-nr-2917-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-23-czerwca-2021-r-o-pow.html
16.04.2024, 15:59

Uchwała nr 2917 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 23 czerwca 2021 r. o powołaniu recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr. hab. Adamowi Jamrozowi

Metadane

Data publikacji : 06.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony