Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16065,Uchwala-nr-2884-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-26-maja-2021-r-w-sprawi.html
18.04.2024, 18:38

Uchwała nr 2884 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatrudnienia prof. dr. hab. Jacka Witolda Morzyckiego na stanowisko profesora w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

Metadane

Data publikacji : 02.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony