Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/16046,Uchwala-nr-2897-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-26-maja-2021-r-w-sprawi.html
14.04.2024, 22:53

Uchwała nr 2897 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

Metadane

Data publikacji : 02.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony