Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15835,Uchwala-nr-2876-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-28-kwietnia-2021-r-w-sp.html
19.04.2024, 08:43

Uchwała nr 2876 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyznania dr. hab. Mirosławowi Wincenciakowi nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego

Metadane

Data publikacji : 05.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony