Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15833,Uchwala-nr-2874-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-28-kwietnia-2021-r-w-sp.html
14.04.2024, 23:52

Uchwała nr 2874 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku”

Metadane

Data publikacji : 05.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony