Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15556,Uchwala-nr-2851-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-24-marca-2021-r-w-spraw.html
21.04.2024, 07:04

Uchwała nr 2851 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie ustalenia programów studiów dla kierunku Philology, obowiązujących od roku akademickiego 2021/2022

Metadane

Data publikacji : 07.04.2021
Data modyfikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony