Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15537,Uchwala-nr-2845-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-24-marca-2021-r-zmienia.html
16.04.2024, 15:44

Uchwała nr 2845 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 marca 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 2323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Metadane

Data publikacji : 07.04.2021
Data modyfikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony