Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15295,Uchwala-nr-2831-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-24-lutego-2021-r-w-spra.html
14.04.2024, 21:52

Uchwała nr 2831 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku poprzez likwidację jednostki ogólnouczelnianej Ośrodek Kultury Chińskiej i Współpracy Międzykulturowej (Centre of Chinese Culture and Intercultural Cooperation)

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony