Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15292,Uchwala-nr-2828-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-24-lutego-2021-r-w-spra.html
19.04.2024, 08:16

Uchwała nr 2828 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony