Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15291,Uchwala-nr-2827-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-24-lutego-2021-r-zmieni.html
14.04.2024, 22:43

Uchwała nr 2827 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r. zmieniająca Uchwałę nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Metadane

Data publikacji : 08.03.2021
Data modyfikacji : 09.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony