Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15205,Uchwala-nr-2826-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-24-lutego-2021-r-w-spra.html
21.04.2024, 06:33

Uchwała nr 2826 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu rekrutacji do szkół doktorskich w roku akademickim 2021/2022

Metadane

Data publikacji : 25.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Duniewski

Opcje strony