Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15055,Uchwala-nr-2819-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-stycznia-2021-r-w-sp.html
16.04.2024, 15:48

Uchwała nr 2819 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w obowiązującym od roku akademickiego 2019/2020 programach studiów dla kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim

Metadane

Data publikacji : 08.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony