Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15054,Uchwala-nr-2818-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-stycznia-2021-r-w-sp.html
14.04.2024, 22:30

Uchwała nr 2818 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa, obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

Metadane

Data publikacji : 08.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony