Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15051,Uchwala-nr-2815-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-stycznia-2021-r-w-sp.html
19.04.2024, 08:36

Uchwała nr 2815 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania od Uchwały nr 2753 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne dr. hab. Leszkowi Jackowi Wieczorkowi oraz przekazania odwołania wraz z aktami sprawy do Rady Doskonałości Naukowej

Metadane

Data publikacji : 08.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony