Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15049,Uchwala-nr-2813-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-stycznia-2021-r-w-sp.html
19.04.2024, 07:22

Uchwała nr 2813 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Marka Parfieniuka na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

Metadane

Data publikacji : 08.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony