Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/uchwaly-senatu/15044,Uchwala-nr-2808-Senatu-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-27-stycznia-2021-r-w-sp.html
14.04.2024, 23:43

Uchwała nr 2808 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatrudnienia dr. hab. Artura Tadeusza Ratkiewicza na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na podstawie umowy o pracę, w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy

Metadane

Data publikacji : 08.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodniczący Senatu Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony