Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/obwieszczenia/15829,Obwieszczenie-nr-52021-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-5-maja-2021-r-w.html
02.03.2024, 09:08

Obwieszczenie nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zasad wypełniania i wydawania dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów

Metadane

Data publikacji : 05.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony