Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/obwieszczenia/15333,Obwieszczenie-nr-42021-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-9-marca-2021-r-.html
2023-12-09, 23:33

Obwieszczenie nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 24 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony