Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/obwieszczenia/15165,Obwieszczenie-nr-32021-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-16-lutego-2021-.html
20.07.2024, 20:27

Obwieszczenie nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 91 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 18.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony