Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/obwieszczenia/14952,Obwieszczenie-nr-22021-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-21-stycznia-202.html
29.02.2024, 09:48

Obwieszczenie nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia programu non-degree w Uniwersytecie w Białymstoku

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 25.01.2021
Data modyfikacji : 25.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony