Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/obwieszczenia/14940,Obwieszczenie-nr-12021-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia19-stycznia-2021.html
24.07.2024, 07:30

Obwieszczenie nr 1/2021 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia19 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Uniwersytetu w Białymstoku

Metadane

Data publikacji : 21.01.2021
Data modyfikacji : 21.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony