Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/komunikaty/15334,Komunikat-nr-8-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-10-marca-2021-r-w-spraw.html
2024-02-23, 21:50

Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Dyscypliny Nauki Prawne

Metadane

Data publikacji : 10.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony