Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/komunikaty/15036,Komunikat-nr-2-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-5-lutego-2021-r-w-spraw.html
29.02.2024, 10:21

Komunikat nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie wskazania platformy do prowadzenia zajęć dydaktycznych, konsultacji, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie zdalnej w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021

Metadane

Data publikacji : 05.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony