Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/decyzje-rektora/17134,Decyzja-nr-37-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-24-listopada-2021-r-w-sp.html
02.03.2024, 07:16

Decyzja nr 37 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich

Metadane

Data publikacji : 25.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony