Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/decyzje-rektora/17001,Decyzja-nr-35-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-5-listopada-2021-r-w-spr.html
2024-02-23, 21:57

Decyzja nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej ds. studentów i doktorantów studiów doktoranckich

Metadane

Data publikacji : 05.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony