Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/decyzje-rektora/16553,Decyzja-nr-17-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-30-sierpnia-2021-r-zmien.html
2024-02-23, 22:27

Decyzja nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca Decyzję nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych

Metadane

Data publikacji : 01.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski, Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony