Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

Decyzja nr 13 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Ofert do rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego naboru partnera w ramach ogłoszonego przez NCBiR konkursu nr POWR.03.04.00-IP.08-00-KPU/21 pt. „Kadra dydaktyczna dla projektowania uniwersalnego”

Metadane

Data publikacji : 06.07.2021
Data modyfikacji : 13.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier
Osoba modyfikująca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony

do góry