Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/decyzje-rektora/15649,Decyzja-nr-6-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-14-kwietna-2021-r-zmienia.html
02.03.2024, 08:58

Decyzja nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 kwietna 2021 r. zmieniająca Decyzję nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyznanych ról w Systemie Ewaluacji Dorobku Naukowego

Metadane

Data publikacji : 14.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony