Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu w Białymstoku

https://bip.uwb.edu.pl/uwb/akty-prawne-uwb/2021/decyzje-rektora/15377,Decyzja-nr-5-Rektora-Uniwersytetu-w-Bialymstoku-z-dnia-16-marca-2021-r-w-sprawie.html
2024-02-23, 20:47

Decyzja nr 5 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Metadane

Data publikacji : 17.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rektor Uniwersytetu w Białymstoku Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski
Osoba udostępniająca informację:
Maciej Skindzier

Opcje strony