Biuletyn Informacji Publicznej Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro - Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku
Ostatnia aktualizacja strony: 26.05.2017, 13:32

Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro

Data Opis Szczegóły
26.05.2017 Zapytanie ofertowe nr 1/WOTT/2017
na usługi rzecznika patentowego obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, zgłoszenie oraz prowadzenie sprawy do wydania decyzji przed Urzędem Patentowym w USA (USPTO) Tytuł roboczy wynalazku: Method of nonthermal ultrafast photomagnetic recording using dielectric medium
szczegóły zamówienia
©2002-2017 Uniwersytet w Białymstoku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL