Biuletyn Informacji Publicznej Prorektor ds. kształcenia - Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku
Ostatnia aktualizacja strony: 20.09.2018, 11:18

Prorektor ds. kształcenia

Czwartek, 01 września 2016

Prorektor ds. kształcenia

dr hab. Wojciech Śleszyński, prof. UwB

adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 70 78
fax: 85 744 79 04
e-mail: prorektor.ksztalcenie@uwb.edu.pl
 
Sekretariat prorektora:
mgr Agnieszka Mierzwińska

Wykształcenie:
Magister – Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Historii, historia, 1996 r.
Doktor – Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, historia, 2001 r.
Doktor habilitowany – Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, politologia, 2008 r.
Profesor nadzwyczajny – Uniwersytet w Białymstoku, 2008 r.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 r. – nauczyciel akademicki
Od 2008 r. - kierownik Zakładu Stosunków Politycznych UwB
2005 - 2008 - wicedyrektor Instytutu Historii UwB
2008 - 2012 - dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB
2012 - 2016 – dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB

Zainteresowania badawcze:
Dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku; stosunki międzynarodowe; kwestia bezpieczeństwa; mniejszości narodowe; konflikty etniczne; relacje państwo-obywatel. Historia i współczesność Polaków i Polonii na Wschodzie. Wykorzystywanie i popularyzowanie materiałów archiwalnych przechowywanych w zbiorach na terenie Białorusi i Litwy.

Dorobek naukowy:
Ponad 120 publikacji (w tym 7 monografii, 2 podręczniki akademickie, 9 edycji źródeł, 11 redakcji naukowych).

 

Metadane

Data publikacji : 01.09.2016
Data modyfikacji : 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilian Aksiucik
Osoba udostępniająca informację:
Emilian Aksiucik Dział Rektorski
Osoba modyfikująca informację:
mgr Emilian Aksiucik
©2002-2018 Uniwersytet w Białymstoku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL