Biuletyn Informacji Publicznej Skład Senatu Uniwersytetu w Białymstoku - Senat UwB - Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku
Ostatnia aktualizacja strony: 08.08.2019, 08:17

Senat UwB

Czwartek, 01 września 2016

Członkowie Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

kadencja 2016-2020

Rektor                       

prof. dr hab. Robert Władysław Ciborowski

Prorektorzy

dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB - prorektor ds. studenckich
dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - prorektor ds. rozwoju i współpracy międzynarodowej 
prof. dr hab. Wojciech Śleszyński - prorektor ds. kształcenia 
prof. dr hab. Izabela Święcicka - prorektor ds. nauki 

Dziekani

dr hab. Piotr Zieliński - Wydział Biologiczno-Chemiczny
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof.  UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
prof. dr hab. Jarosław Mariusz  Ławski - Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Piotr Adam Jaranowski - Wydział Fizyki
dr hab. Joanna Katarzyna Sadowska, prof. UwB - Wydział Historyczno-Socjologiczny
dr hab. Krzysztof Piotr Belina-Prażmowski-Kryński, prof. UwB - Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr hab. Mirosław Sobecki - Wydział Pedagogiki i Psychologii
prof.  dr hab. Emil Walenty Pływaczewski - Wydział Prawa

Pracownicy samodzielni

dr hab. Andrzej Bajguz, prof. UwB - Wydział Biologiczno-Chemiczny
dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz, prof. UwB - Wydział Ekonomii i Zarządzania
dr hab. Jaroslav Volkonovski, prof. UwB - Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie
prof. dr hab. Krzysztof Szymański - Wydział  Fizyki
dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof.  UwB - Wydział Filologiczny
prof. dr hab. Cezary Kuklo - Wydział Historyczno-Socjologiczny
prof. dr hab. Anatol Odzijewicz - Wydział Matematyki i Informatyki
prof. dr  hab. Jerzy Nikitorowicz - Wydział Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Leonard Etel - Wydział Prawa

Pracownicy niesamodzielni 

dr Krzysztof Korotkich  - Wydział Filologiczny
dr Piotr Guzowski - Wydział Historyczno-Socjologiczny
dr Katarzyna Winiecka - Wydział Pedagogiki i Psychologii
dr Andrzej Jackiewicz - Wydział  Prawa
dr Marek Kruk - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

mgr Jadwiga Maj - Wydział Biologiczno-Chemiczny
mgr inż. Aneta Aleksandrowicz - administracja centralna
dr Patrycja Goryń - administracja centralna

Przedstawiciel doktorantów
mgr Konrad Wnorowski - Wydział Prawa

Przedstawiciele studentów    

Wojciech Skrodzki - Wydział Prawa
Dawid Charkiewicz - Wydział Prawa
Kamil Łapiński - Wydział Fizyki
Diana Anna Rudczuk - Wydział Pedagogiki i Psychologii
Tomasz Wojsz - Wydział Filologiczny
Tomasz Osmólski - Wydział Biologiczno - Chemiczny
Tomasz Chełmiński - Wydział Ekonomii i Zarządzania

Z głosem doradczym

mgr Tomasz Zalewski - kanclerz UwB
dr Katarzyna Łyszczarz - kwestor UwB
dr hab. Piotr Chomik, prof. UwB - dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia
dr hab. Andrzej Kisielewski, prof. UwB - przewodniczący  NSZZ „Solidarność”
dr hab. Maciej Karczewski, prof. UwB - przewodniczący ZNP pracowników  UwB
mgr Agnieszka Gryka - przewodnicząca Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

Zaproszeni goście

prof. dr hab. Marek Gębczyński - były Rektor UwB
prof. dr hab. Adam Jamróz - były Rektor UwB
mgr Agnieszka Bujakowska - kierownik Działu Rektorskiego
mgr Katarzyna Dziedzik - rzecznik prasowy Uniwersytetu w Białymstoku
dr hab. Anna Harbig - kierownik SPNJO
mgr Wojciech Błachno - kierownik SWFiS
mgr Elżbieta Nawrocka-Łazuk - radca prawny
mgr Michał Prutis - radca prawny
dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB - dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki
ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB - kierownik Katedry Teologii Prawosławnej
ks. dr hab. Andrzej Proniewski, prof. UwB - kierownik Katedry Teologii Katolickiej

 

Metadane

Data publikacji : 01.09.2016
Data modyfikacji : 18.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Uniwersytet w Białymstoku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Emilian Aksiucik
Osoba udostępniająca informację:
Emilian Aksiucik Dział Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Nowicki
©2002-2019 Uniwersytet w Białymstoku. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL