Uniwersytet w Białymstoku

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Zmiana od 09-07-2020 do 09-07-2020

publikacja
39
modyfikacja
22
skasowanie
23
Data Redaktor Akcja Zmiana
09.07.2020 10:31 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
09.07.2020 10:30 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 18 w sprawie szczegółowych zasad i trybu rekrutacji cudzoziemców na studia na Uniwersytecie w Białymstoku w roku akademickim 2019/2020
09.07.2020 10:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:30 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 10 w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020
09.07.2020 10:29 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020
09.07.2020 10:29 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała 2422 zmieniająca Uchwałę nr 2322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
09.07.2020 10:28 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała 2386 zmieniająca Uchwałę nr 2322 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
09.07.2020 10:26 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała 2322 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020
09.07.2020 10:26 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:25 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 12 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2019/2020
09.07.2020 10:25 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:25 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:24 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:23 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:23 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała 2479 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
09.07.2020 10:23 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:22 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała 2479 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:20 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 14 w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2019/2020 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:19 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała 2479 w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2675 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
09.07.2020 10:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 30 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2020/2021
09.07.2020 10:18 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 42 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzenia rekrutacji na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2020/2021 w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów
09.07.2020 10:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie w roku akademicki 2020/2021
09.07.2020 10:17 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2679 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
09.07.2020 10:16 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2729 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 2479 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021
09.07.2020 10:15 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:14 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:14 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:14 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:14 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:14 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:13 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2323 w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
09.07.2020 10:13 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2480 w sprawie zasad przyjmowania na studia, od roku akademickiego 2023/2024, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
09.07.2020 10:12 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2680 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 2323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
09.07.2020 10:11 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2722 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę nr 2480 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia, od roku akademickiego 2023/2024, laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich
09.07.2020 10:10 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:10 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2020 10:09 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:08 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
skasowanie
Dokument: Zasady rekrutacji
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:07 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:05 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Zasady przeliczania ocen/punktów z dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
09.07.2020 10:05 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:04 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: kierunki w językach obcych
09.07.2020 10:04 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Zasady przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą:
09.07.2020 10:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 10:03 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:02 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Studia niestacjonarne:
09.07.2020 10:02 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Studia drugiego stopnia
09.07.2020 10:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie
09.07.2020 10:01 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Uchwała nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji prowadzonej w drodze elektronicznej na jednolite studia magisterskie, studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022
09.07.2020 10:01 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 10:00 Maciej Skindzier
modyfikacja
09.07.2020 09:59 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:58 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:58 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2020 09:58 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2020 09:58 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2020 09:54 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2020 09:53 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2020 09:52 Maciej Skindzier
publikacja
09.07.2020 09:40 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:40 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Studia drugiego stopnia
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:39 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Zasady przeliczania ocen/punktów z dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 5 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: kierunki w językach obcych
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:38 Maciej Skindzier
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Zasady przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą:
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:37 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: Zasady przeliczania ocen ze świadectw dojrzałości uzyskanych za granicą:
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:36 Maciej Skindzier
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 2721 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2020 r.: kierunki w językach obcych
Kategoria: Rekrutacja
09.07.2020 09:35 Maciej Skindzier
modyfikacja
Kategoria: Rekrutacja
do góry